لگد کریم باقری به پای علی کریمی

لگد کریم باقری به پای علی کریمی
جادوگر فوتبال ایران شب ویژه ای را پشت سر گذاشت.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ علی کریمی که دیشب به تماشای جام ستارگان رفته بود، با استقبال بسیاری از هم تیمی های سابقش قرار گرفت. کانال تلگرام روزنامه پیروزی در این مورد نوشت: در این هنگام وقتی تیم 98 مساوی بود، کریم باقری سمت علی کریمی رفت و از او خواست که لباس عوض کرده و به میدان برود اما کریمی اعلام کرد مصدوم است. باقری هم خطاب به او گفت که مصدوم نیست. باقری یک ضربه هم با پایش به پای کریمی زد تا داد و فریاد کریمی بلند شود. کریم باقری می خواست مطمئن شود …

لگد کریم باقری به پای علی کریمی

جادوگر فوتبال ایران شب ویژه ای را پشت سر گذاشت.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ علی کریمی که دیشب به تماشای جام ستارگان رفته بود، با استقبال بسیاری از هم تیمی های سابقش قرار گرفت. کانال تلگرام روزنامه پیروزی در این مورد نوشت: در این هنگام وقتی تیم 98 مساوی بود، کریم باقری سمت علی کریمی رفت و از او خواست که لباس عوض کرده و به میدان برود اما کریمی اعلام کرد مصدوم است. باقری هم خطاب به او گفت که مصدوم نیست. باقری یک ضربه هم با پایش به پای کریمی زد تا داد و فریاد کریمی بلند شود. کریم باقری می خواست مطمئن شود …
لگد کریم باقری به پای علی کریمی

مرجع توریسم