عکسی متفاوت از رهبر انقلاب در لباس سپاهی

عکسی متفاوت از رهبر انقلاب در لباس سپاهی
کانال تلگرام پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری عکسی از رهبر انقلاب در لباس سپاهی در دوران دفاع مقدس منتشر کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، در ذیل این عکس نوشته شده است؛ «حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود در بیست وچهارم مهرماه ۸۴ فرمودند: ما ایستاده ایم؛ ایستادن امیدوارانه؛ نه ایستادن نومیدانه… ما اگر پایش بیفتد، تا آخرین قطره خون را می دهیم؛ اما می دانیم به آخرین قطره خون نمی رسد.»

عکسی متفاوت از رهبر انقلاب در لباس سپاهی

کانال تلگرام پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری عکسی از رهبر انقلاب در لباس سپاهی در دوران دفاع مقدس منتشر کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، در ذیل این عکس نوشته شده است؛ «حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود در بیست وچهارم مهرماه ۸۴ فرمودند: ما ایستاده ایم؛ ایستادن امیدوارانه؛ نه ایستادن نومیدانه… ما اگر پایش بیفتد، تا آخرین قطره خون را می دهیم؛ اما می دانیم به آخرین قطره خون نمی رسد.»
عکسی متفاوت از رهبر انقلاب در لباس سپاهی

فستیوال فیلم