شناسایی عامل مزاحمت اینترنتی در تلگرام

شناسایی عامل مزاحمت اینترنتی در تلگرام
به گزارش ذاکرنیوز ؛ رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین به دادخواهی شهروندی مبنی بر ایجاد مزاحمت در تلگرام وی ، موضوع در دستورکار پلیس فتا قرار گرفت.
به گفته سرهنگ فخرالدین توکلی ، مأموران توانستند با انجام اقدامات فنی در شبکه اجتماعی تلگرام ، متهم را شناسایی کنند.
وی افزود : با احضار متهم ، وی منکر انجام هرگونه عمل مجرمانه ای شد اما در ادامه با دیدن مستندات دیجیتال اعتراف و انگیزه خود را حس انتقام جویی از شاکی بیان …

شناسایی عامل مزاحمت اینترنتی در تلگرام

به گزارش ذاکرنیوز ؛ رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت: در پی ارجاع یک فقره پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین به دادخواهی شهروندی مبنی بر ایجاد مزاحمت در تلگرام وی ، موضوع در دستورکار پلیس فتا قرار گرفت.
به گفته سرهنگ فخرالدین توکلی ، مأموران توانستند با انجام اقدامات فنی در شبکه اجتماعی تلگرام ، متهم را شناسایی کنند.
وی افزود : با احضار متهم ، وی منکر انجام هرگونه عمل مجرمانه ای شد اما در ادامه با دیدن مستندات دیجیتال اعتراف و انگیزه خود را حس انتقام جویی از شاکی بیان …
شناسایی عامل مزاحمت اینترنتی در تلگرام

فروش بک لینک

عکس