شبکه اجتماعی توییتر رفع فیلتر نخواهد شد

شبکه اجتماعی توییتر رفع فیلتر نخواهد شد
توییتر رفع فیلتر نخواهد شد
به گزارش تحلیل ایران چند وقتی است از گوشه و کنار اخبار و شایعاتی در خصوص رفع فیلتر شبکه اجتماعی توییتر به گوش می رسد. اما امروز عبدالصمد خرم آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تاکید کرد که توییتر به هیچوجه رفع فیلتر نخواهد شد.
خرم آبادی در واکنش به اخباری که ادعا می کند تلگرام با توییتر جایگزین خواهد شد و قرار است تلگرام مسدود شده و توییتر رفع فیلتر شود گفت با توجه به نقش توییتر در فتنه 88، امکان ندارد که این شبکه رفع فیلتر شود.
تابناک نوشت …

شبکه اجتماعی توییتر رفع فیلتر نخواهد شد

توییتر رفع فیلتر نخواهد شد
به گزارش تحلیل ایران چند وقتی است از گوشه و کنار اخبار و شایعاتی در خصوص رفع فیلتر شبکه اجتماعی توییتر به گوش می رسد. اما امروز عبدالصمد خرم آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تاکید کرد که توییتر به هیچوجه رفع فیلتر نخواهد شد.
خرم آبادی در واکنش به اخباری که ادعا می کند تلگرام با توییتر جایگزین خواهد شد و قرار است تلگرام مسدود شده و توییتر رفع فیلتر شود گفت با توجه به نقش توییتر در فتنه 88، امکان ندارد که این شبکه رفع فیلتر شود.
تابناک نوشت …
شبکه اجتماعی توییتر رفع فیلتر نخواهد شد