سارق پس از سواستفاده از حساب تلگرام مالباخته دستگیر شد

سارق پس از سواستفاده از حساب تلگرام مالباخته دستگیر شد
فرمانده انتظامی سیرجان گفت: فردی که با سرقت تلفن همراه شهروندی سیرجانی و سواستفاده از حساب کاربری تلگرام مالباخته قصد ایجاد مزاحمت برای مخاطبان تلفن همراه اش داشت، سرانجام دستگیر شد.

سارق پس از سواستفاده از حساب تلگرام مالباخته دستگیر شد

فرمانده انتظامی سیرجان گفت: فردی که با سرقت تلفن همراه شهروندی سیرجانی و سواستفاده از حساب کاربری تلگرام مالباخته قصد ایجاد مزاحمت برای مخاطبان تلفن همراه اش داشت، سرانجام دستگیر شد.
سارق پس از سواستفاده از حساب تلگرام مالباخته دستگیر شد

کانون نماز