ربات پیام رسان تلگرام بانک پارسیان راه اندازی شد

ربات پیام رسان تلگرام بانک پارسیان راه اندازی شد
به منظور آسان تر شدن دسترسی مشتریان به اطلاعات و خدمات و همچنین بهره مندی از خدمات بانکداری الکترونیک،ربات تلگرام بانک پارسیان به آدرس https://telegram.me/ParsianTelegramBot و یا parsianTelegramBot@راه اندازی شده و به بهره برداری رسید.

ربات پیام رسان تلگرام بانک پارسیان راه اندازی شد

به منظور آسان تر شدن دسترسی مشتریان به اطلاعات و خدمات و همچنین بهره مندی از خدمات بانکداری الکترونیک،ربات تلگرام بانک پارسیان به آدرس https://telegram.me/ParsianTelegramBot و یا parsianTelegramBot@راه اندازی شده و به بهره برداری رسید.
ربات پیام رسان تلگرام بانک پارسیان راه اندازی شد

مجله اینترنتی