دسترسی روستاییان به شبکه های اجتماعی

دسترسی روستاییان به شبکه های اجتماعی
به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محمد آقاسی رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران گفت: گستره ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی روز به روز در ایران افزایش می یابد. بر اساس پژوهش های انجام شده در حال حاضر ۴۰ درصد روستائیان کشورمان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. محبوبترین شبکه اجتماعی که مردم از آن استفاده می کنند، تلگرام است. نکته مهم آن است 66درصد کاربران از محتوای طنز در شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. کاربران تلگرام کمتر از محتوای خبری، علمی و مطالب خانوادگی بهره …

دسترسی روستاییان به شبکه های اجتماعی

به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محمد آقاسی رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران گفت: گستره ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی روز به روز در ایران افزایش می یابد. بر اساس پژوهش های انجام شده در حال حاضر ۴۰ درصد روستائیان کشورمان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. محبوبترین شبکه اجتماعی که مردم از آن استفاده می کنند، تلگرام است. نکته مهم آن است 66درصد کاربران از محتوای طنز در شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. کاربران تلگرام کمتر از محتوای خبری، علمی و مطالب خانوادگی بهره …
دسترسی روستاییان به شبکه های اجتماعی

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی