دردسرهای جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا برای فوتبالیست ها

دردسرهای جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا برای فوتبالیست ها
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ پس از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، ۱۲۲ بازیکن اروپایی حاضر در لیگ برتر انگلیس با مشکل مواجه خواهند شد. این افراد دیگر شرایط دریافت اجازه کار را ندارند. البته قانون جدید، عطف به ماسبق نخواهد شد و بازیکنانی که هنوز قراردادشان تمام نشده می توانند با شرایط گذشته به حضورشان در تیم های لیگ برتری ادامه دهند. اما آن دسته از بازیکنانی که قراردادشان تمام شده یا تازه می خواهند وارد فوتبال انگلیس شوند، باید شرایط جدید را داشته باشند.
کانال تلگرام فوتبال ۳۶۰ در این مورد نوشته که …

دردسرهای جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا برای فوتبالیست ها

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ پس از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، ۱۲۲ بازیکن اروپایی حاضر در لیگ برتر انگلیس با مشکل مواجه خواهند شد. این افراد دیگر شرایط دریافت اجازه کار را ندارند. البته قانون جدید، عطف به ماسبق نخواهد شد و بازیکنانی که هنوز قراردادشان تمام نشده می توانند با شرایط گذشته به حضورشان در تیم های لیگ برتری ادامه دهند. اما آن دسته از بازیکنانی که قراردادشان تمام شده یا تازه می خواهند وارد فوتبال انگلیس شوند، باید شرایط جدید را داشته باشند.
کانال تلگرام فوتبال ۳۶۰ در این مورد نوشته که …
دردسرهای جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا برای فوتبالیست ها

استخدام