جعبه ابزار: برترین اپلیکیشن های خبرخوان RSS برای گجت های هوشمند

جعبه ابزار: برترین اپلیکیشن های خبرخوان RSS برای گجت های هوشمند
درست است که این روزها با ظهور کانال های تلگرام و اپلیکیشن های گردآورنده خبر، فیدخوان های RSS جایگاه گذشته شان را از دست داده اند، اما هستند افرادی که به خاطر مزایای مطالعه اخبار به این روش هنوز هم از چنین اپلیکیشن هایی در موبایل و تبلت شان استفاده می کنند.
استفاده از فیدخوان های RSS برای دنبال کردن اخبار مزایای بسیاری به همراه دارد: هم می توانید سریع تر از باز کردن سایت های منبع با مرورگر مطالب را بخوانید، هم صدها منبع خبری را از یک جا دنبال کنید و هم اینکه به متن اخبار در حالت آفلاین دسترسی داشته …

جعبه ابزار: برترین اپلیکیشن های خبرخوان RSS برای گجت های هوشمند

درست است که این روزها با ظهور کانال های تلگرام و اپلیکیشن های گردآورنده خبر، فیدخوان های RSS جایگاه گذشته شان را از دست داده اند، اما هستند افرادی که به خاطر مزایای مطالعه اخبار به این روش هنوز هم از چنین اپلیکیشن هایی در موبایل و تبلت شان استفاده می کنند.
استفاده از فیدخوان های RSS برای دنبال کردن اخبار مزایای بسیاری به همراه دارد: هم می توانید سریع تر از باز کردن سایت های منبع با مرورگر مطالب را بخوانید، هم صدها منبع خبری را از یک جا دنبال کنید و هم اینکه به متن اخبار در حالت آفلاین دسترسی داشته …
جعبه ابزار: برترین اپلیکیشن های خبرخوان RSS برای گجت های هوشمند

گوشی موبایل