جدیدترین آمار از تعداد کاربران ایرانی تلگرام!

جدیدترین آمار از تعداد کاربران ایرانی تلگرام!
محمد آغاسی درباره استفاده از شبکه های مجازی گفت: طبق نظرسنجی که انجام داده ایم ۵۳ درصد مردم عضو شبکه های اجتماعی هستند و تلگرام بیشترین محبوبیت را دارد که چیزی برابر ۲۸ میلیون نفر می شود.
به گزارش مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع «شبکه های مجازی، دانشگاه و سیاست های فرهنگی» و با حضور محمد مهدی فتوره چی مدیر گروه موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و محمد آقاسی مدیرعامل موسسه افکار سنجی دانشجویان ایران روی آنتن رادیو گفت و گو رفت.
در ابتدای این برنامه، محمد آقاسی مدیرعامل موسسه افکار سنجی …

جدیدترین آمار از تعداد کاربران ایرانی تلگرام!

محمد آغاسی درباره استفاده از شبکه های مجازی گفت: طبق نظرسنجی که انجام داده ایم ۵۳ درصد مردم عضو شبکه های اجتماعی هستند و تلگرام بیشترین محبوبیت را دارد که چیزی برابر ۲۸ میلیون نفر می شود.
به گزارش مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع «شبکه های مجازی، دانشگاه و سیاست های فرهنگی» و با حضور محمد مهدی فتوره چی مدیر گروه موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و محمد آقاسی مدیرعامل موسسه افکار سنجی دانشجویان ایران روی آنتن رادیو گفت و گو رفت.
در ابتدای این برنامه، محمد آقاسی مدیرعامل موسسه افکار سنجی …
جدیدترین آمار از تعداد کاربران ایرانی تلگرام!

مد روز