تلگرام در قعر جدول رده بندی امنیتی پیام رسان ها

تلگرام در قعر جدول رده بندی امنیتی پیام رسان ها
به گزارش هوش نیوز به نقل از دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ چهار اپلیکیشن محبوب( Signal ،WhatsApp ، iMessage و telegram) در بین نرم افزار های پیام رسان و شبکه های اجتماعی از نظر سطح امنیت بررسی و رده بندی شده اند.

طبق موارد آورده شده در این لیست، تلگرام ضعیف ترین نرم افزار از نظر امنیت و قابلیت نفوذ شناخته شده است و این به معنای آن است که اطلاعات کاربری و پیام های تمام کاربران این شبکه ی اجتماعی در خطر است.
رتبه ی اول از لحاظ امنیت : نرم افزار (Signal)

شاید نرم افزار سیگنا …

تلگرام در قعر جدول رده بندی امنیتی پیام رسان ها

به گزارش هوش نیوز به نقل از دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ چهار اپلیکیشن محبوب( Signal ،WhatsApp ، iMessage و telegram) در بین نرم افزار های پیام رسان و شبکه های اجتماعی از نظر سطح امنیت بررسی و رده بندی شده اند.

طبق موارد آورده شده در این لیست، تلگرام ضعیف ترین نرم افزار از نظر امنیت و قابلیت نفوذ شناخته شده است و این به معنای آن است که اطلاعات کاربری و پیام های تمام کاربران این شبکه ی اجتماعی در خطر است.
رتبه ی اول از لحاظ امنیت : نرم افزار (Signal)

شاید نرم افزار سیگنا …
تلگرام در قعر جدول رده بندی امنیتی پیام رسان ها

car