تبریک روز سالمند به اعضای کابینه!

تبریک روز سالمند به اعضای کابینه!
رونوشت : کانال تلگرامی افسران @Afsaran_ir نوشت:
دیروز روز جهانی سالمند بود ؛
ضمن احترام به همه سالمندها ، یادی میکنیم از مسن ترین کابینه پس از انقلاب بامیانگین بالای 60سال !!

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید.

تبریک روز سالمند به اعضای کابینه!

رونوشت : کانال تلگرامی افسران @Afsaran_ir نوشت:
دیروز روز جهانی سالمند بود ؛
ضمن احترام به همه سالمندها ، یادی میکنیم از مسن ترین کابینه پس از انقلاب بامیانگین بالای 60سال !!

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید.
تبریک روز سالمند به اعضای کابینه!

خبر دانشجویی