تالاب های خوزستان، کشتارگاه جدید پرندگان

تالاب های خوزستان، کشتارگاه جدید پرندگان
کشتار پرندگان مهاجر در فریدونکنار کم بود،حالا قصابان و قاتلان پرندگان،تالاب های جنوب کشور را به مَحفِل و عرصه ای برای قربانی کردن آنها تبدیل کرده اند.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

تالاب های خوزستان، کشتارگاه جدید پرندگان

کشتار پرندگان مهاجر در فریدونکنار کم بود،حالا قصابان و قاتلان پرندگان،تالاب های جنوب کشور را به مَحفِل و عرصه ای برای قربانی کردن آنها تبدیل کرده اند.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
تالاب های خوزستان، کشتارگاه جدید پرندگان

پایگاه خبری مبارز