بمباران تلگرام در ایران

بمباران تلگرام در ایران
«46 درصد کاربران تلگرام، ایرانی هستند». این خبری است که این روزها زیاد درباره آن سخن گفته شده و حالا سوژه یک کاریکاتور تازه هم شده است. طرح زیر اثر نعیم تدین در شماره امروز روزنامه «شهروند» به چاپ رسید.

بمباران تلگرام در ایران

«46 درصد کاربران تلگرام، ایرانی هستند». این خبری است که این روزها زیاد درباره آن سخن گفته شده و حالا سوژه یک کاریکاتور تازه هم شده است. طرح زیر اثر نعیم تدین در شماره امروز روزنامه «شهروند» به چاپ رسید.
بمباران تلگرام در ایران

فروش بک لینک

فانتزی