انقلاب باید نشان دهد می تواند مشکلات اقتصادی را حل کند

انقلاب باید نشان دهد می تواند مشکلات اقتصادی را حل کند
رهبر معظم انقلاب فرمودند:انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند
به گزارش خبرگزاری فارس، سپهر خلجی مدیر روابط عمومی دفتر رهبری حاشیه نگاری دیدار منتشر نشده 24/1/1395 جمعی از مدیران نظام با رهبر معظم انقلاب را در صفحه کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. در این مطلب آمده اشت:
سه شنبه گذشته جمعی از مسئولان فعلی و قبلی کشور در سطوح مختلف، با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند؛ جلسه ای صمیمی و شیرین بود و آقا بحث های مهمّی مطرح کردند که مخاطب آنها فقط حاضران در جلسه …

انقلاب باید نشان دهد می تواند مشکلات اقتصادی را حل کند

رهبر معظم انقلاب فرمودند:انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند
به گزارش خبرگزاری فارس، سپهر خلجی مدیر روابط عمومی دفتر رهبری حاشیه نگاری دیدار منتشر نشده 24/1/1395 جمعی از مدیران نظام با رهبر معظم انقلاب را در صفحه کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. در این مطلب آمده اشت:
سه شنبه گذشته جمعی از مسئولان فعلی و قبلی کشور در سطوح مختلف، با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند؛ جلسه ای صمیمی و شیرین بود و آقا بحث های مهمّی مطرح کردند که مخاطب آنها فقط حاضران در جلسه …
انقلاب باید نشان دهد می تواند مشکلات اقتصادی را حل کند

فروش بک لینک

خبر جدید