استفاده از تلگرام در نهادهای دولتی ممنوع شد

استفاده از تلگرام در نهادهای دولتی ممنوع شد
اگر مطلع شویم که برخی از نهادها در امور اداری شان از تلگرام استفاده می کنند قطعا علیه شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود!
به گزارش کلیک، عبدالصمد خرم آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اعلام این موضوع، گفت: شبکه های اجتماعی داخلی باید جایگزین شبکه های اجتماعی خارجی شوند.
خرم آبادی افزود: این کار را از وزات ارتباطات و فناوری اطلاعات مطالبه کرده ایم و می کنیم، منتهی چون شورای عالی فضای مجازی درگیر این مساله هست از طریق دادستان کل کشور که خود عضو شورای …

استفاده از تلگرام در نهادهای دولتی ممنوع شد

اگر مطلع شویم که برخی از نهادها در امور اداری شان از تلگرام استفاده می کنند قطعا علیه شان اعلام جرم خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود!
به گزارش کلیک، عبدالصمد خرم آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اعلام این موضوع، گفت: شبکه های اجتماعی داخلی باید جایگزین شبکه های اجتماعی خارجی شوند.
خرم آبادی افزود: این کار را از وزات ارتباطات و فناوری اطلاعات مطالبه کرده ایم و می کنیم، منتهی چون شورای عالی فضای مجازی درگیر این مساله هست از طریق دادستان کل کشور که خود عضو شورای …
استفاده از تلگرام در نهادهای دولتی ممنوع شد

آخرین اخبار ورزشی