آیا باید همین الآن تلگرام را پاک کنیم؟

آیا باید همین الآن تلگرام را پاک کنیم؟
با استناد به مصاحبه ای که با کارشناس برجسته رمزنگاری و امنیت انجام شده است، باید به شما بگوییم طیف گسترده ای از مسائل امنیتی در ارتباط با برنامه (نرم افزار) تلگرام وجود دارد که آن را از یک نرم افزار پیام رسان مطمئن و ایمن تبدیل به یک برنامه مخاطره آمیز کرده است.

آیا باید همین الآن تلگرام را پاک کنیم؟

با استناد به مصاحبه ای که با کارشناس برجسته رمزنگاری و امنیت انجام شده است، باید به شما بگوییم طیف گسترده ای از مسائل امنیتی در ارتباط با برنامه (نرم افزار) تلگرام وجود دارد که آن را از یک نرم افزار پیام رسان مطمئن و ایمن تبدیل به یک برنامه مخاطره آمیز کرده است.
آیا باید همین الآن تلگرام را پاک کنیم؟

خرید جدیدترین vpn

ganool review