Posts Tagged “«pdf»”

متن های تلگرام را به pdf تبدیل کنید + آموزش

By |

متن های تلگرام را به pdf تبدیل کنید + آموزشدر این مقاله می توانید فایل هاى متنى تلگرام را به پى دى اف تبدیل کنید و در کتابخانه (iBook ) ذخیره کنید. به کمک این آموزش میتوانید هر نوع فایل متنی یا فایل های آفیس که از طریق برنامه تلگرام ارسال یا دریافت کرده اید…

Read more »

متن های تلگرام را به «pdf» تبدیل کنید +آموزش

By |

متن های تلگرام را به «pdf» تبدیل کنید +آموزشقم فردا: با این آموزش می توانید فایل هاى متنى تلگرام را به پى دى اف تبدیل کنید. این مطلب مخصوص دستگاه های اپل می باشد. متن های تلگرام را به «pdf» تبدیل کنید +آموزش قم فردا: با این آموزش می توانید فایل هاى متنى تلگرام را…

Read more »