Posts Tagged “ایرانی لندن”

ماجرای فرش ایرانی موزه “ویکتوریا و آلبرت” از زبان سفیر ایران در لندن

By |

ماجرای فرش ایرانی موزه “ویکتوریا و آلبرت” از زبان سفیر ایران در لندنسفیر کشورمان در انگستان در یادداشتی در صفحه تلگرام خود داستان رسیدن فرشی ایرانی متعلق به زمان صفوی به موزه “ویکتوریا و آلبرت” لندن و توجه ویژه ای که به آن می شود را نوشت. ماجرای فرش ایرانی موزه “ویکتوریا و آلبرت” از…

Read more »