Posts Tagged “استفاده درست”

استفاده 20 میلیون کاربر ایرانی از “تلگرام” درست نیست

By |

استفاده 20 میلیون کاربر ایرانی از “تلگرام” درست نیستعضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه معتقد است؛ استفاده 20 میلیون کاربر ایرانی از تلگرام درست نیست و باید برای انحراف این تمرکز شبکه های اجتماعی داخلی با محتوا ایجاد شود. پایگاه خبری ریشه :  “رمضانعلی سبحانی فر” عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به…

Read more »