Posts Tagged “»”

«طاهر مقدم » رئیس شورای شهر شادگان شد

By |

«طاهر مقدم » رئیس شورای شهر شادگان شد«طاهر مقدم» با کسب اکثریت آرا رئیس شورای اسلامی شهر شادگان شد. در جلسه عصر دوشنبه شورای اسلامی شهر شادگان، انتخابات هئیت رئیسه برگزار شد که طی آن اعضای هیئت رئیسه برای یک سال دیگر انتخاب شدند. در این نشست «طاهر مقدم» به مدت یک سال به عنوان…

Read more »

« دژ اسپبهد خورشید » موشچلی نیست

By |

« دژ اسپبهد خورشید » موشچلی نیستاین نسل جدید ما هرچه می کشد از دست نسل های گذشته است. بخصوص این پدرها و مادرها که نه اینستاگرام می فهمند، نه چت کردن بلدند، نه لذت تلگرام و واتس آپ را درک می کنند و نه می فهمند که دنیای جدید دنیای مدرن است، دنیای سرعت…

Read more »