روش ایجاد سطر جدید در متن

روش ایجاد سطر جدید در متن :

اگر گزینه ی مشخص شده در تصویر روشن باشد هربار بعد از فشردن علامت اینتر در صفحه کلید گوشی، پیام نوشته شده ارسال میشود ولی اگر این گزینه خاموش باشد با زدن کلید اینتر صفحه کلید ،مکان نما به سطر بعدی منتقل میشود.این گزینه برای مدیران کانالها و گروهها کاربرد بیشتری دارد، زیرا میتوانند پس از نوشتن متن دلخواه خود ، به سطر بعدی منتقل شوند و لینک کانال خود را قید کنند.

روش ایجاد سطر جدید در متن

– زمانیکه این گزینه خاموش است با فشردن اینتر، به خط بعد منتقل میشویم.

9 ترفند مخفی جدید و کاربردی در تلگرام + تصاویر