پیش نمایش لینکها در چت های مخفی

پیش نمایش لینکها در چت های مخفی 

اگر مایلید در صفحات چت مخفی شما ، لینکها بصورت پیش نمایش ظاهر نشوند کافیست که تیک گزینه ی تعیین شده را غیر فعال نمایید.

پیش نمایش لینکها در چت های مخفی