باز کردن لینکها در مرورگر تلگرام

باز کردن لینکها در مرورگر تلگرام 

در نسخه ی اخیر تلگرام گزینه ای اضافه شده که میتوان با فعال کردن آن لینکهارا در مرورگر خارجی، مانند گوگل کروم بارگذاری کرد.قبل از ایجاد این گزینه تمام لینکها تنها با مرورگر داخلی تلگرام گشوده میشد.

باز کردن لینکها در مرورگر تلگرام

درصورت گشودن صفحه ی اینترنتی در تلگرام، اگر شما بخواهید همزمان در صفحه ی بازشده باشید و نیز بتوانید وارد گپ و کانالهای خود شوید باید از صفحه ی اینترنتی خارج شوید اما اگر لینک را در صفحه ی مرورگری مثل گوگل کروم باز کنید میتوانید هر زمان که مایل بودید وارد صفحات چت خود شوید و در واقع تلگرام بصورت همزمان با کروم اجرا میشود.

9 ترفند مخفی جدید و کاربردی در تلگرام + تصاویر

در این دو تصویر تفاوت دو حالت مربوط به فعالیت این گزینه را متوجه خواهیم شد، در تصویر اول دو برنامه به صورت همزمان اجرا میشوند و هنگام خاموش بودن گزینه ی مورد نظر، فقط تلگرام درحال اجراست.

9 ترفند مخفی جدید و کاربردی در تلگرام + تصاویر