نرم افزار “سلام” تلفیقی از تلگرام و اینستاگرام است

نرم افزار “سلام” تلفیقی از تلگرام و اینستاگرام است
طراح و مدیر پروژه نرم افزار موبایلی «سلام» گفت: این نرم افزار تلفیقی از تلگرام و اینستاگرام است؛ طراحی این نرم افزار از سال ۸۷ کلید خورد و قبل از اینکه نرم افزارهای پیام رسان بیگانه وارد کشور شوند، این نرم افزار را طراحی کردیم.

نرم افزار “سلام” تلفیقی از تلگرام و اینستاگرام است

طراح و مدیر پروژه نرم افزار موبایلی «سلام» گفت: این نرم افزار تلفیقی از تلگرام و اینستاگرام است؛ طراحی این نرم افزار از سال ۸۷ کلید خورد و قبل از اینکه نرم افزارهای پیام رسان بیگانه وارد کشور شوند، این نرم افزار را طراحی کردیم.
نرم افزار “سلام” تلفیقی از تلگرام و اینستاگرام است

خرید بک لینک