دکتر هلاکویی-لزوم تفکیک مهمترین مساله زندگی ”ازدواج”

دکتر هلاکویی-لزوم تفکیک مهمترین مساله زندگی ”ازدواج”
گفتگوی دکتر فرهنگ هلاکویی – لزوم تفکیک مهمترین مساله زندگی ”ازدواج” با تصمیمات مرتبط با شغل و کار. انتشارات ما و شما نماینده و تنها ناشر اختصاصی سی دی های دکتر فرهنگ هلاکویی در ایران. وب سایت: www.ma-shoma.com کانال تلگرام: http://telegram.me/ma_vaShoma تلفن: 88241234-021 و 88270791-021

دکتر هلاکویی-لزوم تفکیک مهمترین مساله زندگی ”ازدواج”

گفتگوی دکتر فرهنگ هلاکویی – لزوم تفکیک مهمترین مساله زندگی ”ازدواج” با تصمیمات مرتبط با شغل و کار. انتشارات ما و شما نماینده و تنها ناشر اختصاصی سی دی های دکتر فرهنگ هلاکویی در ایران. وب سایت: www.ma-shoma.com کانال تلگرام: http://telegram.me/ma_vaShoma تلفن: 88241234-021 و 88270791-021
دکتر هلاکویی-لزوم تفکیک مهمترین مساله زندگی ”ازدواج”

خبرگزاری مهر