هفتمین دوره مسابقات ACM دانشگاه سجاد مشهد

acmنام انجمنی بین‌المللی است که رویداد و کنفرانس‌های مختلفی را برگزار می‌کند. این انجمن ۴۳ سال است که رقابت‌های برنامه‌نویسی دانشجویان ACM در سطح جهان را برگزار می‌کند که تیم‌های قهرمان در مناطق مختلف، امکان شرکت در آن را دارند. مسابقات انتخابی در ۵۰۰ سایت مختلف برگزار می‌شود و حدود ۱۴۰ تیم برتر در مسابقه‌ی جهانی رقابت خواهند کرد. این مسابقات سال آینده به میزبانی پرتغال برگزار خواهد شد. در بیستمین دوره‌ی ACM غرب آسیا، تیم‌های سه‌نفره باید یازده سؤال را در پنج ساعت حل می‌کردند. تیمی که بیشترین تعداد سؤال را در کمترین زمان حل می‌کرد، جایگاه نخست را به‌دست می‌آورد. در رقابت‌های امسال، بیش از ۸۸۰ تیم (سه‌برابر سال قبل) شرکت کردند که از این تعداد ۶۶۶ تیم موفق شدند حداقل به یک سؤال جواب صحیح دهند.

در بخش زبان‌های برنامه‌نویسی، امسال نیز ++C با ۷۹درصد محبوب‌ترین عنوان را کسب کرد و جاوا و پایتون به‌ترتیب با ۱۲ و ۹درصد محبوب‌ترین زبان برنامه‌نویسی شرکت‌کنندگان معرفی شدند. همچنین در بیستمین دوره‌ی ACM، شرکت‌کنندگان خانم درمقایسه‌با سال گذشته افزایش محسوسی یافته‌ بودند؛ به‌گونه‌ای‌که حدود ۲۵درصد از کل شرکت‌کنند‌گان را خانم‌ها تشکیل می‌دادند. این درحالی است که در رقابت‌های جهانی برنامه‌نویسی مثل المپیاد دانش‌آموزی، نزدیک به ۶ یا ۷درصد شرکت‌کنندگان خانم هستند.

تیم‌های برتر به شرح زیر هستند:

  • تیم اول: Kolompeh از دانشگاه صنعتی اصفهان  ( امیر باقی ، رضا فرهادی )
  • تیم دوم: Oh Toh! We’re coming از دانشگاه فردوسی ( شایان برزگر ، امید رضوانی )
  • تیم سوم: Kamerana از دانشگاه سجاد مشهد ( مسعود عسگری طبری ، علی وطن خواه )

بدین‌ترتیب، تیم Kolompeh از دانشگاه صنعتی اصفهان نماینده‌ی اول سایت منطقه‌ای تهران در مسابقات جهانی و درصورت تخصیص دو سهمیه به سایت تهران، تیم Temporarily Rebellion از دانشگاه فردوسی نماینده‌ی دوم خواهد بود.