ادعای عضویت نماینده بوشهر در شورای عالی هلال احمر کشور!

ادعای عضویت نماینده بوشهر در شورای عالی هلال احمر کشور!
چند اندی است که خبر انتخاب حجت الاسلام خدری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو شورای عالی جمعیت هلال کشور در کانال تلگرام منتسب به ایشان و نیز شبکه های اجتماعی و برخی رسانه های خبری استان تبلیغ و دست به دست می شود.

ادعای عضویت نماینده بوشهر در شورای عالی هلال احمر کشور!

چند اندی است که خبر انتخاب حجت الاسلام خدری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو شورای عالی جمعیت هلال کشور در کانال تلگرام منتسب به ایشان و نیز شبکه های اجتماعی و برخی رسانه های خبری استان تبلیغ و دست به دست می شود.
ادعای عضویت نماینده بوشهر در شورای عالی هلال احمر کشور!

خرم خبر