Posts Tagged “نحوه ایجاد لینک جوین در کانالی که سازنده آن حذف شده است”

آموزش به دست آوردن لینک خصوصی کانالی که سازنده آن دلیت اکانت شده

By |

آموزش به دست آوردن لینک خصوصی کانالی که سازنده آن دلیت اکانت شده

آموزش به دست آوردن لینک خصوصی کانالی که سازنده آن دلیت اکانت شده بعضی مواقع ممکن است به هر دلیلی اکانت تلگرام خود را حذف کرده و دیگر توانایی مدیریت کانال هایی که با آن حساب ساخته اید را نداشته باشید . اما در حال حاضر این مشکل با تلگرام ایکس تا حدودی رفع شده و میتوانید…

Read more »