Posts Tagged “«عجیب شود”

«عجیب تر از بهشت» نمایش داده می شود

By |

«عجیب تر از بهشت» نمایش داده می شودنشستی به نمایش و نقد و بررسی فیلم «عجیب تر از بهشت» اختصاص داده می شود. به گزارش باشگاه اندیشه، انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی نشست نقد و بررسی فیلم «عجیب تر از بهشت» اثر جیم جارموش را برگزار می کند. در این نشست، فیلموسوف های این دانشگاه،…

Read more »