Posts Tagged “سوله”

استخدام منشی در شرکت زرین سوله خزر در رشت

By |

استخدام منشی در شرکت زرین سوله خزر در رشتشرکت زرین سوله خزر فعال در زمینه سوله سازی و ساختمانی اقدام به استخدام منشی با شرایط ذیل در رشت می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز منشی آشنا به کامپیوتر و نرم افزارهای مرتبط افراد دارای سوابق کاری در شرکتهای مرتبط در اولویت قرار دارند واجدین شرایط می…

Read more »