Posts Tagged “درد شد”

درد دل های زن جوان برای مغازه دار دردسر ساز شد

By |

درد دل های زن جوان برای مغازه دار دردسر ساز شدمرد 46ساله ای که در پی شکایت همسر یک زن جوان، به اتهام ایجاد مزاحمت در شبکه اجتماعی تلگرام، طی یک قرار صوری توسط کارآگاهان پلیس فتا دستگیر شده بود، در حالی که عنوان می کرد من قصد خواستگاری از آن زن را داشتم و…

Read more »

درد دلهای زن جوان برای مغازه دار دردسر ساز شد

By |

درد دلهای زن جوان برای مغازه دار دردسر ساز شدجامعه > حوادث – خراسان نوشت:مرد ۴۶ساله ای که در پی شکایت همسر یک زن جوان، به اتهام ایجاد مزاحمت در شبکه اجتماعی تلگرام، طی یک قرار صوری توسط کارآگاهان پلیس فتا دستگیر شده بود، در حالی که عنوان می کرد من قصد خواستگاری از آن زن را…

Read more »