4 سال زندان به خاطر تشویق به داعشی شدن

4 سال زندان به خاطر تشویق به داعشی شدن
به گزارش جام جم آنلاین از رکنا، «یوسف» 29 ساله به دلیل آن که یکی از مخاطبانش را از طریق پیام رسان تلگرام به ارتکاب اقدام تروریستی و دیگری را به پیوستن به گروه های تروریستی در سوریه ترغیب کرده است، به تحمل چهار سال حبس که دو سال آن تعلیقی است، محکوم شد.
این نخستین بار بود که یک کاربر تلگرام در دادگاهی در پاریس محاکمه شد. متهم که در 25 اوت (4 شهریور) در شهر «مونپولیه» در جنوب فرانسه دستگیر شده بود، در دادگاه اعلام کرد که قصد شوخی و دست انداختن مخاطبان افراطی اش را داشته است.
وکیل متهم، حکم صادر شده ر …

4 سال زندان به خاطر تشویق به داعشی شدن

به گزارش جام جم آنلاین از رکنا، «یوسف» 29 ساله به دلیل آن که یکی از مخاطبانش را از طریق پیام رسان تلگرام به ارتکاب اقدام تروریستی و دیگری را به پیوستن به گروه های تروریستی در سوریه ترغیب کرده است، به تحمل چهار سال حبس که دو سال آن تعلیقی است، محکوم شد.
این نخستین بار بود که یک کاربر تلگرام در دادگاهی در پاریس محاکمه شد. متهم که در 25 اوت (4 شهریور) در شهر «مونپولیه» در جنوب فرانسه دستگیر شده بود، در دادگاه اعلام کرد که قصد شوخی و دست انداختن مخاطبان افراطی اش را داشته است.
وکیل متهم، حکم صادر شده ر …
4 سال زندان به خاطر تشویق به داعشی شدن

موسیقی