گفت و گو

گفت و گو
در این رابطه یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات در گفت وگو با خراسان با بیان این که اطلاعات افشا شده کاربران اپراتور دوم تلفن همراه مربوط به 2سال پیش است ، گفت: اطلاعات فاش شده کاربران یکی از اپراتور های تلفن همراه کشور در تلگرام مربوط به 2 سال پیش است و تازه نیست ولی این موضوع با همکاری پلیس فتا و وزارت ارتباطات پیگیری می شود.این مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود، افزود: 2سال پیش اطلاعات کاربران این اپراتور تلفن همراه به سرقت رفت که برای شناسایی نقطه نفوذ و برخورد با آن اقدام شد. وی خاطرنشان کرد: اکنون ای …

گفت و گو

در این رابطه یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات در گفت وگو با خراسان با بیان این که اطلاعات افشا شده کاربران اپراتور دوم تلفن همراه مربوط به 2سال پیش است ، گفت: اطلاعات فاش شده کاربران یکی از اپراتور های تلفن همراه کشور در تلگرام مربوط به 2 سال پیش است و تازه نیست ولی این موضوع با همکاری پلیس فتا و وزارت ارتباطات پیگیری می شود.این مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود، افزود: 2سال پیش اطلاعات کاربران این اپراتور تلفن همراه به سرقت رفت که برای شناسایی نقطه نفوذ و برخورد با آن اقدام شد. وی خاطرنشان کرد: اکنون ای …
گفت و گو

تکست آهنگ