گفت وگو با مدیر پرمخاطب ترین کانال تلگرام

گفت وگو با مدیر پرمخاطب ترین کانال تلگرام
به گزارش خبرگزرای بین المللی کاسپین ؛در کل فضای تلگرام در جهان ۳ کانال بالای یک میلیون عضو وجود دارد که هر سه متعلق به ایران هستند و از این رو می توان گفت هر کانالی که در ایران بتواند بیشترین مخاطب را جذب کند، بیشترین میزان عضو در همه جهان را هم دارد. بنابر این«ترفند»، «گیزمیز» و «خبرفوری»، سه کانال برتر در ایران و جهان هستند. روند تحولات در فضای مجازی اما آن قدر سریع بوده که ظرف یک هفته، رده بندی در بالای جدول کاملا عوض شود و حالا این کانال خبر فوری است که برترین کانال تلگرام شده و با فاصله ای کم …

گفت وگو با مدیر پرمخاطب ترین کانال تلگرام

به گزارش خبرگزرای بین المللی کاسپین ؛در کل فضای تلگرام در جهان ۳ کانال بالای یک میلیون عضو وجود دارد که هر سه متعلق به ایران هستند و از این رو می توان گفت هر کانالی که در ایران بتواند بیشترین مخاطب را جذب کند، بیشترین میزان عضو در همه جهان را هم دارد. بنابر این«ترفند»، «گیزمیز» و «خبرفوری»، سه کانال برتر در ایران و جهان هستند. روند تحولات در فضای مجازی اما آن قدر سریع بوده که ظرف یک هفته، رده بندی در بالای جدول کاملا عوض شود و حالا این کانال خبر فوری است که برترین کانال تلگرام شده و با فاصله ای کم …
گفت وگو با مدیر پرمخاطب ترین کانال تلگرام

عکس های جدید