کنایه های مهران مدیری به گفته های مسعود فراستی

کنایه های مهران مدیری به گفته های مسعود فراستی
روز نو : مهران مدیری در برنامه «دورهمی» شب گذشته درباره تعاریف مختلف حریم خصوصی گفت.
 مهران مدیری با میزبانی از کامران تفتی از پشت صحنه و خاطرات مجموعه تلویزیونی «باغ گیلاس» و بازی خودش در این سریال بیان کرد.
کامران تفتی با توجه به موضوع برنامه «دورهمی» گفت: اساسا من آدم غارنشینی هستم و به خاطر فضای ناامن دنیای مجازی از تلگرام، اینستاگرام و دیگر شبکه های مجازی دوری می کنم و این فضاها را دوست ندارم.
در ادامه مهران مدیری به خوش صدا بودن و خوانندگی کامران تفتی اشاره کرد و خواست که این بازیگر سینما و …

کنایه های مهران مدیری به گفته های مسعود فراستی

روز نو : مهران مدیری در برنامه «دورهمی» شب گذشته درباره تعاریف مختلف حریم خصوصی گفت.
 مهران مدیری با میزبانی از کامران تفتی از پشت صحنه و خاطرات مجموعه تلویزیونی «باغ گیلاس» و بازی خودش در این سریال بیان کرد.
کامران تفتی با توجه به موضوع برنامه «دورهمی» گفت: اساسا من آدم غارنشینی هستم و به خاطر فضای ناامن دنیای مجازی از تلگرام، اینستاگرام و دیگر شبکه های مجازی دوری می کنم و این فضاها را دوست ندارم.
در ادامه مهران مدیری به خوش صدا بودن و خوانندگی کامران تفتی اشاره کرد و خواست که این بازیگر سینما و …
کنایه های مهران مدیری به گفته های مسعود فراستی

فروش بک لینک

روزنامه قانون