کمین گاه شبکه های اجتماعی

کمین گاه شبکه های اجتماعی
در دنیای امروز فناوری به اندازه ای ریشه کرده که نمی توان انتظاری جز غرق شدن در آن داشت، به همین دلیل در کنار مزایای بسیاری که فناوری های روز برای ما به همراه آورده اند، مشکلاتی هم وجود دارد که به نوعی در ذات استفاده نادرست از اینترنت و شبکه های اجتماعی است.
چه خوشتان بیاید چه نه، اطلاعاتی که شما از طریق تلگرام می فرستید می تواند در دسترس هر کسی قرار بگیرد. اکثر سارقان تنها به مقدار کمی اطلاعات ضروری از شما نیاز دارند تا با رخنه در اطلاعات خصوصی ، زندگی شما را به کابوس تبدیل کنند. چندی است در فضای …

کمین گاه شبکه های اجتماعی

در دنیای امروز فناوری به اندازه ای ریشه کرده که نمی توان انتظاری جز غرق شدن در آن داشت، به همین دلیل در کنار مزایای بسیاری که فناوری های روز برای ما به همراه آورده اند، مشکلاتی هم وجود دارد که به نوعی در ذات استفاده نادرست از اینترنت و شبکه های اجتماعی است.
چه خوشتان بیاید چه نه، اطلاعاتی که شما از طریق تلگرام می فرستید می تواند در دسترس هر کسی قرار بگیرد. اکثر سارقان تنها به مقدار کمی اطلاعات ضروری از شما نیاز دارند تا با رخنه در اطلاعات خصوصی ، زندگی شما را به کابوس تبدیل کنند. چندی است در فضای …
کمین گاه شبکه های اجتماعی

خرید vpn برای کامپیوتر