پیام های داعشی در تلگرام، برزیل را در حالت آماده باش قرار داد

پیام های داعشی در تلگرام، برزیل را در حالت آماده باش قرار داد
سرویس های هوشمند برزیل اعلام کردند پیام هایی به زبان پرتغالی در فرم های اینترنتی درباره گروه های داعشی در برزیل رد و بدل شده که این مساله موجب شد برزیل در حالت آماده باش قرار بگیرد.

مشاهده این پیام ها نگرانی هایی درباره احتمال وجود گروه های تروریستی در برزیل (میزبان بازی های المپیک) را افزایش داده است.
نوامبر سال گذشته بعد از حملات تروریستی در فرانسه، یکی از افراد داعش اعلام کرده بود هدف بعدی آنها برزیل است.
آژانس سرویس های هوشمند برزیل در بیانیه ای اعلام کرده است وجود این پیام های تایید می …

پیام های داعشی در تلگرام، برزیل را در حالت آماده باش قرار داد

سرویس های هوشمند برزیل اعلام کردند پیام هایی به زبان پرتغالی در فرم های اینترنتی درباره گروه های داعشی در برزیل رد و بدل شده که این مساله موجب شد برزیل در حالت آماده باش قرار بگیرد.

مشاهده این پیام ها نگرانی هایی درباره احتمال وجود گروه های تروریستی در برزیل (میزبان بازی های المپیک) را افزایش داده است.
نوامبر سال گذشته بعد از حملات تروریستی در فرانسه، یکی از افراد داعش اعلام کرده بود هدف بعدی آنها برزیل است.
آژانس سرویس های هوشمند برزیل در بیانیه ای اعلام کرده است وجود این پیام های تایید می …
پیام های داعشی در تلگرام، برزیل را در حالت آماده باش قرار داد

خبرگزاری اصفحان