پیام جدید رضا کیانیان به همراهان کمپین #من_دریاچه_ارومیه_هستم

پیام جدید رضا کیانیان به همراهان کمپین #من_دریاچه_ارومیه_هستم
به گزارش تابناک آذربایجان غربی رضا کیانیان با انتشار پیامی شبکه های مجازی و تلگرام، بار دیگر از مردم ایران دعوت کرد به همراهی بیشتر در کمپین #من_دریاچه_ارومیه_هستم ادامه بدهند . پیام رضا کیانیان به شرح زیر می باشد: 
پیام رضا کیانیان به شما همراهان 
سلام. شب یک میلیون و پانصد و بیست هزارنفری همه به خیر.
تا الان یک ونیم میلیون و بیست هزار نفر 
همصدا هستیم. تا اوایل آبان ماه که می خواهم به نمایندگی از شما، به سازمان ملل بروم ، چند میلیون همصدا خواهیم شد؟ 
آن روز صدای چند نفر را با خودم به آنجا خواهم …

پیام جدید رضا کیانیان به همراهان کمپین #من_دریاچه_ارومیه_هستم

به گزارش تابناک آذربایجان غربی رضا کیانیان با انتشار پیامی شبکه های مجازی و تلگرام، بار دیگر از مردم ایران دعوت کرد به همراهی بیشتر در کمپین #من_دریاچه_ارومیه_هستم ادامه بدهند . پیام رضا کیانیان به شرح زیر می باشد: 
پیام رضا کیانیان به شما همراهان 
سلام. شب یک میلیون و پانصد و بیست هزارنفری همه به خیر.
تا الان یک ونیم میلیون و بیست هزار نفر 
همصدا هستیم. تا اوایل آبان ماه که می خواهم به نمایندگی از شما، به سازمان ملل بروم ، چند میلیون همصدا خواهیم شد؟ 
آن روز صدای چند نفر را با خودم به آنجا خواهم …
پیام جدید رضا کیانیان به همراهان کمپین #من_دریاچه_ارومیه_هستم

قرآن