پیامک های مخرب

پیامک های مخرب
رحمانی
به همسر خودت شک داری ؟به دوست خودت چطور ؟خیانت !!هک 100 درصدی تلگرام در آدرس …این جملات متن پیامک هایی است که به تازگی از طریق برخی شماره تلفن های همراه ارسال می شود وافراد شیاد در پس سود جویی های نامشروع خود، بنیان های زندگی مشترک را هدف قرار داده اند . در همین رابطه جاوید نیا بازپرس ویژه جرایم رایانه ای مشهد به خراسان رضوی گفت : در پس پرده ارسال این پیامک ها، بدون تردید سود جویی هایی نهفته است. از طرفی افرادی که از طریق بد افزار های مختلف واز روی حس کنجکاوی می خواهند با ورود به صفحه تلگرام …

پیامک های مخرب

رحمانی
به همسر خودت شک داری ؟به دوست خودت چطور ؟خیانت !!هک 100 درصدی تلگرام در آدرس …این جملات متن پیامک هایی است که به تازگی از طریق برخی شماره تلفن های همراه ارسال می شود وافراد شیاد در پس سود جویی های نامشروع خود، بنیان های زندگی مشترک را هدف قرار داده اند . در همین رابطه جاوید نیا بازپرس ویژه جرایم رایانه ای مشهد به خراسان رضوی گفت : در پس پرده ارسال این پیامک ها، بدون تردید سود جویی هایی نهفته است. از طرفی افرادی که از طریق بد افزار های مختلف واز روی حس کنجکاوی می خواهند با ورود به صفحه تلگرام …
پیامک های مخرب

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی