پشت فرمان این ولوو تلگرام چک کن، کتاب بخوان، بخواب!

پشت فرمان این ولوو تلگرام چک کن، کتاب بخوان، بخواب!
مدآنلاین: شرکت سوئدی «ولوو» مدتی پیش از یک طراحی مفهومی برای خودروهای بدون راننده رونمایی کرد که به راننده امکان می دهد وقتی حوصله اش از رانندگی سر رفت، کنترل خودرو را رها کند. بر اساس تحقیقات این برند خودروسازی بیشتر مردم خوشحال می شوند در سفرهای طولانی بتوانند برای مدتی کنترل خودرو را به کامپیوتر واگذار کنند.

بر همین اساس پروژه « کانسپت 26 » (Concept 26) که نام آن از میانگین سفر شهری روزانه در سوئد برابر 26 دقیقه گرفته شده است، بگونه ای طراحی شده است که به راننده امکان می دهد هر …

پشت فرمان این ولوو تلگرام چک کن، کتاب بخوان، بخواب!

مدآنلاین: شرکت سوئدی «ولوو» مدتی پیش از یک طراحی مفهومی برای خودروهای بدون راننده رونمایی کرد که به راننده امکان می دهد وقتی حوصله اش از رانندگی سر رفت، کنترل خودرو را رها کند. بر اساس تحقیقات این برند خودروسازی بیشتر مردم خوشحال می شوند در سفرهای طولانی بتوانند برای مدتی کنترل خودرو را به کامپیوتر واگذار کنند.

بر همین اساس پروژه « کانسپت 26 » (Concept 26) که نام آن از میانگین سفر شهری روزانه در سوئد برابر 26 دقیقه گرفته شده است، بگونه ای طراحی شده است که به راننده امکان می دهد هر …
پشت فرمان این ولوو تلگرام چک کن، کتاب بخوان، بخواب!

سایت خبری زندگی