پس از برجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی معکوس شده است

پس از برجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی معکوس شده است
صفحه خبر: عضو تیم مذاکره کننده هسته ای، گزارش 2015 آنکتاد را مربوط به دوران تحریم دانست و گفت: بر اساس آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 2012 روند کاهشی داشته و این روند با حصول برجام معکوس شده است.
حمید بعیدی نژاد دیروز طی یادداشتی در صفحه تلگرام خود نوشت: گزارش آنکتاد یا همان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در خصوص کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 میلادی در رسانه ها انعکاس وسیعی داشت، اما بخشی از واقعیت در گزارشات چندان که باید منعکس …

پس از برجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی معکوس شده است

صفحه خبر: عضو تیم مذاکره کننده هسته ای، گزارش 2015 آنکتاد را مربوط به دوران تحریم دانست و گفت: بر اساس آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 2012 روند کاهشی داشته و این روند با حصول برجام معکوس شده است.
حمید بعیدی نژاد دیروز طی یادداشتی در صفحه تلگرام خود نوشت: گزارش آنکتاد یا همان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در خصوص کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 میلادی در رسانه ها انعکاس وسیعی داشت، اما بخشی از واقعیت در گزارشات چندان که باید منعکس …
پس از برجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی معکوس شده است

پرس نیوز