پایان اخاذی در تلگرام

پایان اخاذی در تلگرام
به گزارش جام جم، سرهنگ احمد جبارپور، فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد در این باره گفت: رسیدگی به این پرونده با شکایت فردی درباره اخاذی و مزاحمت در تلگرام در دستور کار ماموران فتای ساوجبلاغ قرار گرفت.
تحقیقات پلیسی نشان می داد متهم با ایجاد صفحات متعدد در تلگرام با طعمه های خود طرح دوستی ریخته و پس از جلب اعتماد از آنها عکس و فیلم شخصی می گرفت. او سپس برای منتشر نشدن این عکس ها و فیلم ها درخواست پول می کرد. اگر طعمه ها پول پرداخت نمی کردند، عکس های آنها را منتشر می کرد.
وی اضافه کرد: متهم تحت …

پایان اخاذی در تلگرام

به گزارش جام جم، سرهنگ احمد جبارپور، فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد در این باره گفت: رسیدگی به این پرونده با شکایت فردی درباره اخاذی و مزاحمت در تلگرام در دستور کار ماموران فتای ساوجبلاغ قرار گرفت.
تحقیقات پلیسی نشان می داد متهم با ایجاد صفحات متعدد در تلگرام با طعمه های خود طرح دوستی ریخته و پس از جلب اعتماد از آنها عکس و فیلم شخصی می گرفت. او سپس برای منتشر نشدن این عکس ها و فیلم ها درخواست پول می کرد. اگر طعمه ها پول پرداخت نمی کردند، عکس های آنها را منتشر می کرد.
وی اضافه کرد: متهم تحت …
پایان اخاذی در تلگرام

روزنامه قانون