ویژگی های جدید در نسخه بعدی واتس اپ برای مقابله با تلگرام

ویژگی های جدید در نسخه بعدی واتس اپ برای مقابله با تلگرام
واتس اپ در حال حاضر پر کاربردترین اپلیکیشن پیام رسانی دنیاست که بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان از آن استفاده می کنند. اما تلگرام در سال های اخیر توانسته با اضافه کردن ویژگی های بسیار هیجان انگیزی مانند گروه ها، کانال ها و استیکرهای اختصاصی طرفداران بسیار زیادی جذب کند و به سرعت در حال کم کردن فاصله خود با واتس اپ است. شاید به همین دلیل است که در ماه های اخیر واتس اپ نیز به تکاپو افتاده و تلاش می کند قابلیت های جدیدی به اپلیکیشن اضافه کند تا از کوچ کاربرانش به تلگرام جلوگیری کند. بر اساس جدیدترین اسکرین

ویژگی های جدید در نسخه بعدی واتس اپ برای مقابله با تلگرام

واتس اپ در حال حاضر پر کاربردترین اپلیکیشن پیام رسانی دنیاست که بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان از آن استفاده می کنند. اما تلگرام در سال های اخیر توانسته با اضافه کردن ویژگی های بسیار هیجان انگیزی مانند گروه ها، کانال ها و استیکرهای اختصاصی طرفداران بسیار زیادی جذب کند و به سرعت در حال کم کردن فاصله خود با واتس اپ است. شاید به همین دلیل است که در ماه های اخیر واتس اپ نیز به تکاپو افتاده و تلاش می کند قابلیت های جدیدی به اپلیکیشن اضافه کند تا از کوچ کاربرانش به تلگرام جلوگیری کند. بر اساس جدیدترین اسکرین
ویژگی های جدید در نسخه بعدی واتس اپ برای مقابله با تلگرام

عرفان دینی