وزیر ارتباطات: نگفتم کارمندان از تلگرام استفاده نکنند + عکس

وزیر ارتباطات: نگفتم کارمندان از تلگرام استفاده نکنند + عکس
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در اینستاگرامش در مورد استفاده نکردن از تلگرام برای انجام امور اداری ، شفاف سازی کرد.

وزیر ارتباطات: نگفتم کارمندان از تلگرام استفاده نکنند + عکس

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در اینستاگرامش در مورد استفاده نکردن از تلگرام برای انجام امور اداری ، شفاف سازی کرد.
وزیر ارتباطات: نگفتم کارمندان از تلگرام استفاده نکنند + عکس

دانلود موزیک