نسخه جدید تلگرام با قابلیت ساخت GIF از ویدئو، نوشتن روی تصاویر و ماسک ها از راه رسید

نسخه جدید تلگرام با قابلیت ساخت GIF از ویدئو، نوشتن روی تصاویر و ماسک ها از راه رسید
تلگرام به تازگی نسخه 3.12 پیام رسان محبوب خود را با قابلیت هایی جدید از جمله ماسک برای تصاویر، نوشتن روی آن ها و ساخت تصاویر متحرک GIF از روی ویدئوها منتشر کرد.

نسخه جدید تلگرام با قابلیت ساخت GIF از ویدئو، نوشتن روی تصاویر و ماسک ها از راه رسید

تلگرام به تازگی نسخه 3.12 پیام رسان محبوب خود را با قابلیت هایی جدید از جمله ماسک برای تصاویر، نوشتن روی آن ها و ساخت تصاویر متحرک GIF از روی ویدئوها منتشر کرد.
نسخه جدید تلگرام با قابلیت ساخت GIF از ویدئو، نوشتن روی تصاویر و ماسک ها از راه رسید

عرفان دینی