منصوریان: در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم

منصوریان: در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم
به گزارش « نسیم آنلاین »، علیرضا منصوریان، سرمربی تیم فوتبال استقلال در گفتگو با سایت باشگاه استقلال اظهار داشت: من در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم، نه وب سایت، نه اینستاگرام و نه تلگرام. یک صفحه اینستاگرام داشتم که چند ماه قبل بستم و پس از آن هم هـیچ صفحه جدیدی باز نکردم.
او افزود: برخی هواداران لطف دارند و صفحاتی به نام من باز کرده اند که متعلق به من و مواضع من نیست. من هر صحبتی داشته باشم از طریق سایت، اینستاگرام و تلگرام باشگاه و همین طور رسانه های معتبر اعلام میکنم. اگر هم خدای نکرده سوء استفاده …

منصوریان: در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم

به گزارش « نسیم آنلاین »، علیرضا منصوریان، سرمربی تیم فوتبال استقلال در گفتگو با سایت باشگاه استقلال اظهار داشت: من در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم، نه وب سایت، نه اینستاگرام و نه تلگرام. یک صفحه اینستاگرام داشتم که چند ماه قبل بستم و پس از آن هم هـیچ صفحه جدیدی باز نکردم.
او افزود: برخی هواداران لطف دارند و صفحاتی به نام من باز کرده اند که متعلق به من و مواضع من نیست. من هر صحبتی داشته باشم از طریق سایت، اینستاگرام و تلگرام باشگاه و همین طور رسانه های معتبر اعلام میکنم. اگر هم خدای نکرده سوء استفاده …
منصوریان: در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم

عکس