معرفی ۳ متهم تلگرامی نشر اکاذیب در رشت و صومعه سرا به مقام قضایی

معرفی ۳ متهم تلگرامی نشر اکاذیب در رشت و صومعه سرا به مقام قضایی
رئیس پلیس فتای گیلان از شناسایی و معرفی یک زن و دو نفر مرد عامل هتک حیثیت و نشر اکاذیب در تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب رشت و صومعه سرا خبر داد.

معرفی ۳ متهم تلگرامی نشر اکاذیب در رشت و صومعه سرا به مقام قضایی

رئیس پلیس فتای گیلان از شناسایی و معرفی یک زن و دو نفر مرد عامل هتک حیثیت و نشر اکاذیب در تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب رشت و صومعه سرا خبر داد.
معرفی ۳ متهم تلگرامی نشر اکاذیب در رشت و صومعه سرا به مقام قضایی

تلگرام