معرفی برندگان چالش اورکلاک شهرسخت افزار

معرفی برندگان چالش اورکلاک شهرسخت افزار
شهرسخت افزار مسابقه ای ساده و خودمانی را تحت عنوان چالش اورکلاک شروع کرده بود که این چالش پس از تمدید، در تاریخ 26 شهریور 95 به اتمام رسید. اکنون در این مطلب به معرفی برندگان این چالش می پردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.
طبق اعلام قبلی و شرایط مسابقه، در این چالش سه برنده داشتیم که شامل افراد زیر می شد:
– کاربری که بیشترین درصد اورکلاک را داشته باشد (جایزه: SanDisk Ultra Dual USB 3.0 – 32GB)
– کاربری که نتیجه وی در کانال تلگرام شهرسخت افزار بیشترین بازدید را داشته باشد (جایزه: پاوربانک VEGER …

معرفی برندگان چالش اورکلاک شهرسخت افزار

شهرسخت افزار مسابقه ای ساده و خودمانی را تحت عنوان چالش اورکلاک شروع کرده بود که این چالش پس از تمدید، در تاریخ 26 شهریور 95 به اتمام رسید. اکنون در این مطلب به معرفی برندگان این چالش می پردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.
طبق اعلام قبلی و شرایط مسابقه، در این چالش سه برنده داشتیم که شامل افراد زیر می شد:
– کاربری که بیشترین درصد اورکلاک را داشته باشد (جایزه: SanDisk Ultra Dual USB 3.0 – 32GB)
– کاربری که نتیجه وی در کانال تلگرام شهرسخت افزار بیشترین بازدید را داشته باشد (جایزه: پاوربانک VEGER …
معرفی برندگان چالش اورکلاک شهرسخت افزار

سپهر نیوز