معاون قضایی دادستان کشور: با استفاده کنندگان از تلگرام در امور اداری برخورد جدی خواهد شد

معاون قضایی دادستان کشور: با استفاده کنندگان از تلگرام در امور اداری برخورد جدی خواهد شد
معاون قضایی دادستان کشور در امور فضای مجازی اعلام کرد که اگر باخبر شویم در یک سازمان دولتی از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می شود قطعاً با آن به صورت جدی برخورد و علیه آنها اعلام جرم خواهیم کرد.
معاون قضایی دادستانی در امور فضای مجازی، در حاشیه جلسه میان دادستان کل کشور ایران و مالزی برای امضای تفاهم نامه، بر جایگزینی شبکه های اجتماعی داخلی به جای شبکه های خارجی تاکید کرد و گفت:
از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرده ایم که مسئله جایگزینی شبکه های اجتماعی داخلی به جای شبکه های خارجی هر چه …

معاون قضایی دادستان کشور: با استفاده کنندگان از تلگرام در امور اداری برخورد جدی خواهد شد

معاون قضایی دادستان کشور در امور فضای مجازی اعلام کرد که اگر باخبر شویم در یک سازمان دولتی از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می شود قطعاً با آن به صورت جدی برخورد و علیه آنها اعلام جرم خواهیم کرد.
معاون قضایی دادستانی در امور فضای مجازی، در حاشیه جلسه میان دادستان کل کشور ایران و مالزی برای امضای تفاهم نامه، بر جایگزینی شبکه های اجتماعی داخلی به جای شبکه های خارجی تاکید کرد و گفت:
از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست کرده ایم که مسئله جایگزینی شبکه های اجتماعی داخلی به جای شبکه های خارجی هر چه …
معاون قضایی دادستان کشور: با استفاده کنندگان از تلگرام در امور اداری برخورد جدی خواهد شد

خبر جدید